Leveringsvoorwaarden

METAALUNIEVOORWAARDEN
1 januari 2014

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor
het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.
Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
©Koninklijke Metaalunie

Metaalunievoorwaarden NL 2019

website by Emazing

De Haan Metaaltechniek
√ó